50% SOLGT! Bygging igangsettes for 1.byggetrinn.

Godt nytt år ønskes til både kjøpere og interessenter av Pålsøya Park.

Byggherrekrav for salg er nå formelt innfridd ettersom vi har solgt 27 enheter- derav 14 leiligheter i BLOKK A, 6 enheter i BLOKK B og 7 Rekkehus av totalt 51 enheter.

Rammesøknad er godkjent med noen små justeringer og det forventes at igangsettingstillatelse gis i løpet av januar.

Konsmo Fabrikker har derfor startet arbeidet med forprosjektering mot igangsetting av grunnarbeider som forventes igangsatt i utgangen av februarmåned.

For kjøpere av BLOKK A er endelig frist for signert tilvalg satt til 27 januar 2017- og disse kundene prioriteres fortløpende.

Frister for endelig tilvalg for kjøpere av BLOKK B og Rekkehus kommuniseres senere, men det er fullt mulig å avtale med kundeveileder et møtetidspunkt fra og med februar.

Kontaktinformasjon:

Alexander Waksvik

924 40 601

Kundeveileder