Personvern

1. Innledning

Konsmohus er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av nettsidene våre, deltakere på kurs og seminarer, leverandører, samarbeidspartnere og andre brukere av våre tjenester og funksjonaliteter (de «registrerte»).
Konsmohus er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 7 nedenfor.
Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679 («GDPR»).

2. Personopplysninger som samles inn og behandles

Vi samler inn opplysninger for å kunne registrere deg som påmeldt til kurs og seminarer eller nyhetsbrev, organisere arrangementer, sende deg brosjyrer, invitasjoner eller annen informasjon om våre tjenester og aktiviteter, og for å kunne besvare henvendelser fra brukere og andre. Vi samler også inn opplysninger i forbindelse med våre avtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi behandler følgende personopplysninger i denne sammenheng: Navn, stilling, selskap, epostadresse, telefonnummer, adresse, samt øvrige opplysninger som er oppgis ved henvendelser til oss eller er nødvendige for å følge opp henvendelser eller utføre aktiviteter eller tjenester.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og b (avtale). Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand å besvare dine henvendelser eller tilby deg våre tjenester.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten.

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre vi har innhentet uttrykkelig samtykke til dette. Du kan til enhver tid erklære at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringshenvendelser ved å sende oss en e-post (se kontaktinformasjon i punkt 7 nedenfor).

3. Utlevering av personopplysninger

I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel IT-leverandører, markedsføringsbedrifter, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser, utstedere av nyhetsbrev etc. Disse mottakerne behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser.

Vi vil også kunne utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd eller inngår som en del av tjenesten vi skal levere til deg. Dette kan være politi, skattemyndigheter, domstoler eller andre offentlige myndigheter.

Vi vil ikke overføre personopplysninger ut av EU/EØS. Utlevering av personopplysninger

I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel IT-leverandører, markedsføringsbedrifter, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser, utstedere av nyhetsbrev etc. Disse mottakerne behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser.

Vi vil også kunne utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd eller inngår som en del av tjenesten vi skal levere til deg. Dette kan være politi, skattemyndigheter, domstoler eller andre offentlige myndigheter.

Vi vil ikke overføre personopplysninger ut av EU/EØS.

4. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

5. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

  • Å få Konsmohus sin bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen;
  • Å få uriktige personopplysninger om seg selv korrigert av Konsmohus uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert;
  • Å få personopplysninger om seg selv slettet;
  • Å kreve at Konsmohus begrenser behandlingen;
  • Å motta personopplysninger om seg selv som vedkommende har gitt til Konsmohus og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Konsmohus hindrer dette;
  • Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om seg selv;
  • Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet); og når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Konsmohus.

Konsmohus benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.

6. Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 25. mai 2018. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

7. Kontakt

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter iht. punkt 5 ovenfor eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på firmapost@konsmohus.no