Prosjektet

For de omlag 220 fremtidig kvalitetsboligene i parkmessige, grønne og solrike omgivelser, gir Pålsøya Park de beste forutsetningene for et godt boligområde. En sydvest-vendt helling med umiddelbar nærhet til elven og dets grønne friområder innbyr til rekreasjon i naturbane omgivelser med en godt etablert turvei langs elven og hele veien ned til sentrum og munningen i Drammensfjorden. Bebyggelsen på Pålsøya park består av mange ulike størrelser og gir et godt grunnlag for et variert bomiljø. Pålsøya Park inviterer deg og dine til landlivets grønne goder men uten at avstanden til byen er for lang. – Ja takk begge deler!

 

Byggetrinn 5:

Byggetrinn 5 vil omfatte 2 leilighetsbygg på 4 etasjer med inntrukket toppetasje.
Hus J har 15 leiligheter i str. 45-98 kvm.
Hus K har 11 leiligheter i str. 68-107 kvm.

5 års avdragsfrihet
Hus J vil bli organisert som et borettslag, og har finansiering med 5 års avdragsfrihet og IN ordning.
Det vil si du kan nedbetale på boliggjelden individuelt for din leilighet.

Hus K vil bli organisert som et boligsameie, Sameiet Pålsøya Park 6.

Prosjektet er plassert inn i et lunt og koselig nærmiljøområde med store grøntarealer mellom bebyggelsen og ned mot elven. Dette skaper rom for sol og utsikt i et trivelig grøntområde.
De sydvestvendte toppleilighetene vil alle bli tilbaketrukket med store takterrasser. Øvrige leiligheter vil alle ha store balkonger. Leilighetene i 1. etasje vil ha markterrasse og uteareal på mark avgrenset med med hekk.

Alle har garasje i kjeller med heis til leiligheter.

Felles vaskehall i kjeller.

Vannbåren gulvvarme levert fra energisentral på Pålsøya.

Meld din interesse her:

 

Byggetrinn 4:  KUN 2 leilighet igjen

Byggetrinn 4 i Pålsøya Park vil bestå av totalt 2 leilighetsbygg på 4 etasjer med inntrukket toppetasje. Til sammen 33 leiligheter. 

Boligblokk H har 15 leiligheter og har innvendige korridorer med heis direkte til garasje. Boligblokk I har 18 leiligheter og blir bygget med en kombinasjon av korridor og svalgang mot øst. De sydvestvendte toppleilighetene vil alle bli tilbaketrukket med store takterrasser. Øvrige leiligheter vil alle ha store balkonger. Leilighetene i 1. etasje vil ha markterrasse og uteareal på mark avgrenset med med hekk.

Boligblokk H vil bli organisert som et borettslag, Pålsøya Park borettslag,  som er planlagt også å omfatte boligblokkene J og L som utbygges i neste utbyggingstrinn. Boligblokk I vil bli organisert som et boligsameie, Sameiet Pålsøya Park 5. Det samme gjelder boligblokk K og M, Sameiet Pålsøya Park 5 (og eventuelt Sameiet Pålsøya Park 6).

Prosjektet er plassert inn i et lunt og koselig nærmiljøområde med store grøntarealer mellom bebyggelsen og ned mot elven. Dette skaper rom for sol og utsikt i et trivelig grøntområde.

Under boligblokkbebyggelsen vil det bli bygget en parkeringskjeller inneholdende parkeringsplasser og boder. Se nærmere i avsnitt Matrikkel under Fakta nedenfor.

På Pålsøya Park er det planlagt til sammen ca. 220 kvalitetsboliger i parkmessige, grønne og solrike omgivelser. 

Fremtidig bebyggelse er under prosjektering. Bebyggelsen i utomhusplan er ikke å betrakte som endelig løsning, men som en illustrasjon som viser hvordan området vil kunne se ut i fremtiden.

 

Byggherre

Buskerudveien Bolig III AS, er et selskap i et større konsern innen utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom i Drammen og omegn. Selskapet har sin pprinnelse fra 1945 gjennom entreprenørselskapet Ole K. Karlsen, senere OKK Entreprenør. Selskapet eies av Bente K. Jordanger og Ellen K. Raaholt, med familie.

Boligleverandør og Prosjektledelse

Boligprodusenten Konsmo Fabrikker AS har ansvar for den totale prosjektledelsen i forbindelse med gjennomføringen av Pålsøya Park. Konsmo Fabrikker AS står for produksjonen av modulene og besørge alle arbeider og leveranser over garasjekjeller. Modulene produseres ferdig inne på fabrikk, og fraktes tildekket, godt beskyttet for vær og vind, til byggeplass for kranmontering. Bygging av bolig i treverk anses som den mest miljøvennlige utbyggingsmetode i dag. Konsmo Fabrikker er en stor boligleverandør i Aust- og Vest-Agder, og har produsert boligmoduler i 35 år. Konsmo Fabrikker AS har erfaring som boligleverandør siden 1978, og er kjent for høy kvalitet og sikker gjennomføringsevne. Boliger produsert av Konsmo Fabrikker AS markedsføres under navnet Konsmohus.

Vestviken Entreprenør AS står for boligleveransen av Pålsøya Park byggetrinn 3 og 4.

Arkitekt og Landskapsarkitekt

HRTB AS arkitekter MNAL  er ansvarlig prosjekterende for utformingen av boliganlegget på Pålsøya Park.

Arkitektene har, med over 50 år i bransjen, bred kompetanse og lang erfaring innenfor utforming av tilsvarende prosjekter både innenfor privat- og offentlig sektor.

I samarbeid med Grindaker AS landskapsarkitekter, med sine 60 års lange erfaring, har de stått for prosjekteringen av Pålsøya Parks utomhusplan med tomtens planlagte opparbeidelse.