Blå time på Pålsøya Park

Julestemingen har kommet til Pålsøya Park og beboerne har pyntet så vakkert til jul.

I løpet av 2021 har vi bygget ferdig byggetrinn 3, og 37 leiligheter av 40, er solgt og overlevert. Søknad om ferdigattest er sendt for dette byggetrinnet. Utearealene på nedsiden av blokkene er ferdig opparbeidet, og klar til bruk til sommeren, når gresset har satt seg. I elva er det stadig flokker med ender og svaner som følger med på utbyggingen.

I byggetrinn 4 har vi solgt 18 av 33 leiligheter, og vi har startet med forberedelser for grunnarbeid, med spunting og peling. Det er gitt rammetillatelse, og IG foreligger for garasjekjeller.

Vi har hittil bygget 131 leiligheter hvor det er flyttet inn i 128, og flere kommer etter hvert, til vi har ferdigbygget 220 leiligheter.

Vi ønsker alle en riktig god Jul, og et godt nytt år.