Byggetrinn 5 klargjøres nå for salg!

Byggetrinn 5 vil omfatte 4 leilighetsbygg på 4 etasjer med inntrukket toppetasje.
Hus J har 15 leiligheter i str. 45-98 kvm.
Hus K har 11 leiligheter i str. 68-107 kvm.
Hus L har 15 leiligheter i str. 50-101 kvm.
Hus M har 15 leiligheter i str. 50-101 kvm.

5 års avdragsfrihet
Hus J og L vil bli organisert som et borettslag, og har finansiering med 5 års avdragsfrihet og IN ordning.
Det vil si du kan nedbetale på boliggjelden individuelt for din leilighet.

Hus K og M vil bli organisert som et boligsameie, Sameiet Pålsøya Park 6.

Boligene har sydvestvendt beliggenhet i svakt hellende terreng mot Drammenselven. Gjennomtenkt og godt planlagt arkitektur gjør at nesten alle kan vil få utsikt over elva samtidig som prosjektet ligger tilbaketrukket og skjermet fra vær og vind.

Alle har garasje i kjeller med heis til leiligheter.

Felles vaskehall i kjeller.

Vannbåren gulvvarme levert fra energisentral på Pålsøya.