Byggingen av BT5 er igang

Vi er ferdig med arbeidet av garasjeanlegget og har nå begynt med byggingen av byggetrinn 5.

Bygging av byggetrinn 5 ble iverksatt i april, så nå er kjelleren ferdig støpt, og vi har startet med støp av vegger i første etasje.

Tiden fremover går til reis av hus K som ligger nærmest byggetrinn 3.

Deretter begynner vi på hus J som ligger langs Buskerudveien.

Byggetrinn 5 skal være ferdigstilt 2. kvartal 2024.