Byggingen er i gang!

Da har vi solgt nok til å komme i gang, og det er allerede startet med peling for fundamenter til byggetrinn 3.
Vi har også revet flere bygg, og rydder opp på resttomten slik at området vil se bedre ut.
Fremdriften går etter plan pr i dag.

Visning
Smittevern tas på alvor. Dialog Eiendomsmegling holder nå individuelle visninger etter gitte forhåndsregler. De må derfor vite på forhånd om kunden kommer på visning og ber kunden ta kontakt med megler eller benytte knappen enkelt på finn annonsen «visningspåmelding» for avtale tidspunkt. Da hindres det ansamling av mennesker og reduserer sammen smittefaren.

Fellesvisninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. Velkommen til en trygg visning!