Fortsatt god fremdrift for byggetrinn 1

Bygningsmasse og infrastruktur på Pålsøya Park og byggetrinn 1 begynner nå å ta form!

Rekkehusene i seksjon D er nå 2 etg også heist på plass. For Blokk A er nå store deler av den utvendige fasaden ferdigstilt. det gjenstår rekkverk og balkongdekke- men mye av arbeidene er nå konsentrert innvendig og i parkeringskjeller.

Det er Konsmo hus som står for arbeidene på rekkehusene og Konsmo Modul som står for blokkene slik at arbeidene utføres parallelt med hverandre. Vestviken Entreprenør fortsetter arbeidene på fundamenteringen for rekkehusene.

Buskerud Gjenvinning har stått for rivearbeidene av næringsbygget og har sortert avfallet på mesterlig vis.

Mer informasjon om Konsmo Fabrikker, klikk her