Fremdrift i byggingen

Byggingen av byggetrinn 3 er godt i gang, og vi ligger godt foran fremdriftsplan, som gjør at de utførende kan ta en lang juleferie for å få avviklet innarbeidet tid i disse coronatider.

Garasje kjelleren er ferdig støpt, og er inntilfyllt på 3 sider. Blokk E er ferdig støpt i 4 etg. Blokk F, her støpes tak over 4 etg. i uke 46. I blokk G holder vi på med forskaling og støp av vegger for 4 etg. i uke 46.

Tømrerarbeidet med lukking av vegger vil starte i månedsskiftet nov. / des. på blokk E.

Vi har hittil vært heldig, og ikke vært hindret av corona, og det får vi håpe at vedvarer.