Fremdrift på byggetrinn 3

Fremdriften i Byggetrinn 3 har vært bra, selv om vi har hatt noen forsinkelser pga Covid 19. Innvendig er malere og flisleggere godt i gang, og mye av de tekniske installasjoner er på plass.

Vi har fortsatt utfordringer med å får håndverkere inn over grensen, men håper dette nå løser seg.

Overlevering av byggetrinn 3 er programmert til uke 44/45 i år.

Endelig melding om innflyttningsdato må vi få komme tilbake til på et senere tidspunkt.