Grunnarbeidet er godt i gang!

Grunnarbeidet for første byggetrinn er allerede godt i gang.

Vest Viken Entreprenør har igangsatt med grunnpilarer og deler av grunnkonstruksjonen samt gravet ut store deler av feltet som er en del av garasjeanlegget under BLOKK A og ned mot den øvre rekkehusseksjonen mot vest.

Som utbygger er vi svært fornøyd med igangsettingen så vel som salget av boligene.

Konsmo Fabrikker ønsker kjøpere og interessenter en riktig så god helg.