Byggekamera BT 2

Følg med på utviklingen av Prosjektet- Blokk D for Byggetrinn 2

Her oppdateres bildesekvensen ca hvert tiende minutt. så her vil det være mulig å holde seg oppdatert på Prosjektets fremdrift.