Opparbeidelse av utomhus

Arbeidet med opparbeidelse av utomhus er godt i gang i BT3.

Utearealene rundt husene er planlagt med vekt på god kvalitet i løsninger og materialer, samt utstrakt bruk av vegetasjon, både som romskapende og trivselsfremmende elementer der dette er mulig.
Det er lagt opp til gode stiforbindelser mellom feltene, små sitteplasser for alle og lek for de minste.
Nederst ved elven går den sentrale allmenningen over i grønne friområder med turvei inn til sentrum. Her blir det muligheter for variert lek, trening og rekreasjon i de flotte områdene langs elven.

Det meste vil bli forsøkt ferdigstilt i løpet av høsten, men noe kan bli utsatt til våren, avhengig av været fremover. ( tilsåing av gress og planting av busker/ hekker.)

Utvendig på blokkene jobbes det nå med ferdigstillelse av balkonger og kledning mm.
Fasadene på boligblokkene er i hovedsak tenkt kledd med lyse plater i kombinasjon med beiset trepanel og innslag av glass og lakkert metall.

Leilighetene vil etter plan bli overlevert i November, og kunder er varslet om dette.