Over 50% solgt i byggetrinn 3! Rammetillatelse er innvilget.

Pålsøya Park, byggetrinn 3 har nå oppnådd godt over 50% salg av byggetrinn 3 som utgjør salg av 18 leiligheter av totalt 40!

Drammen kommune har utstedt godkjent rammesøknad og søkeprosessen mot igangsettingstillatelse er iverksatt. Dette gir oss gode indikasjoner på at Pålsøya Park er et området som fremtidige beboere ser en positiv utvikling av og ønsker å slå seg til ro langs Drammenselva.

Omstendighetene vi alle befinner oss i er likevel en situasjon vi skulle vært for uten. Utviklingen av Coronaviruset bidrar til en stor usikkerhet i alle næringer så vel som privat og setter sine spor med enorme ringvirkninger, også for byggebransjen.

Til tross for dette er vi svært fornøyd med å ha innfridd salgskravet, med innvilget rammesøknad og fortsetter med prosessen mot igangsettingstillatelse. Vi følger tett utviklingen med hensyn til fremtidig utbygging og vil orientere løpende kjøpere og fremtidig kjøpere om hvordan dette utvikler seg og usikkerheten dette medfører.

Vi er likevel optimister og ser fremover! Vi tror på at i nær fremtid vil kunne komme tilbake igjen til normalen og fortsette, på beste vis, videre utvikling av det flotte området som Pålsøya Park er i ferd med å bli!

Inntil videre. Vis omsorg og  pass på hverandre ved å holde avstand!