Salgstart 27. mai

Nå lanseres byggetrinn 4 med 33 leiligheter med store balkonger og gode solforhold.

Ønsker du å kjøpe leilighet i Pålsøya Park 4 må standard kjøpeskjemaet «Bud/midlertidig kjøpekontrakt» benyttes. Skjemaet fås av megler og må overleveres megler i god tid før 27.05.2021 kl. 13.00. Alle bud må være ihht. gjeldende prisliste og må ha gyldig frem til trekning er foretatt innen 27.05.2021 kl. 16.00. Dersom det innkommer flere bud på samme leilighet, vil det bli foretatt loddtrekning. Trekningen vil bli foretatt 27.05.2021 cirka kl. 13.00. Budgiver vil snarest mulig få beskjed om leiligheten er tildelt eller ikke. Dersom du er eneste budgiver på en leilighet så tildeles denne til deg.

Etter tildeling og eventuell loddtrekning så selges leilighetene etter «første mann til mølla» prinsippet.

For den delen av byggetrinnet som er borettslag så er dette frittstående og det er derfor ikke forkjøpsrett for boligbyggelagets medlemmer.