Vi bygger i tre

Mange lurer på om det er betongelementer i takkonstruksjoner, etasjeskiller eller annen konstruksjon, men vi i Konsmo Fabrikker har gjennom mange år etablert en produksjon utelukkende basert på trevirke i byggekonstruksjoner for alle typer bygg som eneboliger, barnehager, næringsbygg og større boligprosjekt som her på Pålsøya.

For mange er dette et materialvalg som utelukkende er anerkjent i standard husproduksjon, men mindre kjent som materialvalg i større bygg over flere etasjer, til tross for at det i nyere tid er flere entreprenører som tar dette i bruk av årsak som raskere leveranse- og byggetid.

Det å bygge i tre gir i all hovedsak mindre miljømessige ulemper enn andre betong- og stålkonstuksjoner.

Her er flere miljømessige fordeler ved treets egenskaper:

  • Tre er et naturlig fornybart råstoff som har liten negativ innvirkning på miljøet under forutsetning at det kommer fra bærekraftig forvaltet skog.  Her i Norden er tilgangen på materialet svært god og kategoriseres som en kortreist bærekraftig ressurs med høy tilvekst.
  • Reduserer co2 utslipp i atmosfæren og er co2 nøytral.
  • Trevareindustrien er renere og mer effektiv med lavere forbruk av fossil energi samt at tømmeret i sin helhet benyttes til både intern energiproduksjon og solgt som energiressurs i tillegg til produktet trevirke gir.
  • Gir et godt innemiljø med trekonstruksjonens evne til å jevne ut døgnvariasjoner i relativ fuktighet, temperatur samt dempet akustikk.

Les mer om bruk av trevirke som byggematerialet her.

Modulproduksjonen til Konsmo Fabrikker foregår i egen innendørs produksjonshall på Sørlandet, 4 mil Nord for Mandal. En slik produksjon sikrer i stor grad liten klimatisk påvirkning under produksjonen og ved utkjøring til byggeplass for sammensetting og montering er byggetiden til tett bygg svært rask.

Dette styrker kvaliteten på boligen og sikrer i stor grad leveransekvaliteten til deres nye bolig.