Vi bygger nå BT 4

Grunnarbeid i BT 4 er godt i gang, og hvis alt går etter plan, så er vi ferdige med spunting og peling i løpet av uke 10.

Utgraving er startet i deler av tomten, og her ligger vi godt an.  Det er også igangsatt betongarbeid, så fremdriften er bra!

Fremdriftsplan som ligger til grunn, tilsier overlevering i 2 kvartal 2023.

Muligheter for tilvalg for kunder vil bli varslet i uke 17, og møter for gjennomføring starter i uke 19.